ساختار سيستم اجرايي


ساختار سيستم اجرايي گروه بصورت پروژه اي بوده و مديريتهاي اجرايي داراي تجربه ارزشمندي در زمينه طراحي وساخت خطوط توليد وت جهيزات وماشين آلات صنعتي مي باشند، بطوريكه بابهره گيري از اين تجربه و تركيب مهندسي مناسب، همچنين دسترسي به نرم افزارها وسخت افزارها واستانداردهاي مورد نياز، توانسته است خدمات فني – مهندسي قابل توجهي را در داخل وخارج ازكشور ارائه نمايد كه عمدتا“ درحال بهره برداري است.

 

اين گروه با برنامه ريزي اجرايي علاوه بر استفاده ازامكانات نرم افزاري و سخت افزاري خود باحدود بيست شركت صنعتي نيز بصورت پيمانكاري همكاري داشته وازتوان سخت افزاري آنها بنحومطلوب استفاده مي كند.

 

کليه حقوق محفوظ و متعلق به گروه صنعتی کنکاش پیمان مي باشد.
طراحی سایت توسط: AryanaWeb.com