امکانات گروه: دفاتر و کارگاه ها
دفاتر

 

1- دفتر مرکزی شرکت کنکاش پایانه به آدرس: تهران - خیابان میرزای شیرازی - خیابان شهدا - شماره 23 - واحد 4
 

2- دفتر تهران شرکت ژرف تدبیر طوس به آدرس: تهران - خیابان پاسداران - خیابان گل نبی - برج زمرد - طبقه 7 - واحد 3
 

3- دفتر مرکزي و کارخانه شرکت ژرف تدبیر طوس به آدرس: مشهد - شهرك صنعتی توس - فاز 1 - بلوار تلاش شمالی - تلاش 10/2 - واحد 502A

 

4- دفتر مرکزي شرکت توس ومتک به آدرس: مشهد - شهرك صنعتی توس – فاز یک – بلوار صنعت - بین میدان اول و دوم – مجتمع اداري/تجاري شهرك صنعتی – واحد 206

 

5- دفتر مرکزي شرکت ساینا توس فن آور به آدرس: مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز یک - بلوار صنعت - مجتمع اداري/تجاري شهرك صنعتی – واحد 207

 

6- دفتر مرکزي شرکت فراتوسعه دانیال به آدرس: مشهد - شهرک صنعتی توس- فاز 3 - قطعه 701

 

7- دفتر مرکزي شرکت ژرف اندیش آرمان به آدرس: مشهد - جاده قوچان - شهرک صنعتی فن آوریهای برتر - بلوار صنعت - صنعت 5 - قطعه 10

 

کارگاه ها


1- کارگاه شماره یک شرکت ژرف اندیش آرمان به آدرس: مشهد - جاده قوچان - شهرک صنعتی فن آوریهای برتر - بلوار صنعت - صنعت 5 - قطعه دهم - سمت چپ

 

2- کارگاه شماره دو شرکت ژرف اندیش آرمان به آدرس: مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 3 صنعتگران - قطعه 313

 

3- کارگاه مرکزی شرکت ژرف تدبیر توس به آدرس: مشهد - شهرك صنعتی توس - فاز 1 - بلوار تلاش شمالی - تلاش 10/2 - واحد 502A

 

4- کارگاه شرکت ساینا توس فن آور به آدرس: مشهد - شهرک صنعتی توس - فاز 3 - قطعه 701

 

5- کارگاه مرکزی شرکت توس ومتک به آدرس: مشهد - شهرك صنعتی توس - فاز 3 - قطعه 704

کليه حقوق محفوظ و متعلق به گروه صنعتی کنکاش پیمان مي باشد.
طراحی سایت توسط: AryanaWeb.com
DexCom is the leader in CGM technology, according to rolex replica the rolex replica watches agreement the company plans to rolex uk CGM-related data provided to the Fitbit Ionic smart watch, so that patients with diabetes through the watch blood glucose levels. Diabetes can be used Fitbit new smart watch Ionic monitor blood sugar, DexCom G5 sensor will continue to monitor the blood sugar value of replica watches uk diabetic patients, every 5 minutes to send the value to Android, iOS device for the patient to view. The new co-operation case allows patients to use Ionic smart watch directly show blood sugar status, no trouble to pick up the phone, open the application.